Ενδεικτικά σας παρουσιάζουμε διαδικτυακούς τόπους που έχει δημιουργήσει η K4net.gr και εμφανίζονται στην σελίδα των οργανικών αποτελεσμάτων της google.
Όλοι οι διαδιακτυακοί τόποι έχουν κατασκευαστεί και προωθηθεί από την K4net.gr, με τα κατάλληλα καθ' όλα νόμιμα μέσα και πλήρως αποδεκτά από τη google.
Προκειμένου να μη θεωρηθεί υπερβολή, παραθέτουμε ιστότοπους που εμφανίζονται μόνο στις πρώτες θέσεις 1ης σελίδας της μηχανής ανζήτησης.